top of page
  • Finest Bay Area

Finestbay Area Development Press release 8.3. 2019

15 BILLION EURO FUNDING FOR THE RAILWAY TUNNEL PROJECT BETWEEN FINLAND AND ESTONIA


Finest Bay Area Development Oy has signed a Memorandum of Understanding with Touchstone Capital Partners Ltd (http://www.touchstonecapitalpartners.com/) on the financing of the Tallinn Tunnel, covering EUR 15 billion in funding. Funding comes in addition to the previously announced EUR 100 million funding agreed with ARJ Holding LLC in late 2018.


One-third of the funding now agreed will come as private equity investment and two-thirds as debt financing. The Touchstone Capital Partners’ Fund will make the minority equity investment and is committed to project debt financing.


“We are very pleased with the negotiations and the agreement reached. Touchstone has extensive experience in financing similar large private infrastructure projects” says Kustaa Valtonen of Finest Bay Area Development.


Financing is available to Finest Bay Area Development as the project progresses. Financial details will be negotiated over the next six months.


“Our goal is to also secure European, Nordic and Finnish capital investments in addition to the already agreed financing arrangement. We are looking for a sustainable and fully balanced financing solution for the project” says Valtonen.


The purpose of the Finest Bay Area Development tunnel project is to construct a subsea railway tunnel between Finland and Estonia, which will significantly reduce travel time between countries. The railway tunnel creates a unified metropolitan area in the capital regions of Finland and Estonia.


” The Tallinn Tunnel is one of Europe’s largest infra projects and it will require close collaboration between the project consortium and the public sectors of Finland and Estonia. We are very fortunate to have very effective and transparent public actors in both nations, and we look forward to open and active partnership with all parties” says Peter Vesterbacka, Founder of the Finest Bay Area Development Company.


Political decisions related to the project in Finland and Estonia are also followed closely by the investors. From the financing point of view, it is important that the factors related to the economy, the environment and safety are taken into account. For example this can be guaranteed by including many alignment options in the regional plans.


“The railway tunnel between Finland and Estonia is new and ambitious project that is great to be involved in. The tunnel creates a common metropolitan area from the Helsinki and Tallinn regions, which have a great opportunity to become a center of gravity connecting Asia and Europe, ” says Kenny Song, chairman of Touchstone Capital Partners.


China's Touchstone Capital Partners as consortium platform group has made similar investments in Europe, Australia and North and South America.


// In Finnish:


SUOMEN JA VIRON VÄLISELLE RAUTATIETUNNELIHANKKEELLE 15 MILJARDIN EURON RAHOITUS


Finest Bay Area Development Oy on allekirjoittanut aiesopimuksen Touchstone Capital Partners Ltd:n (http://www.touchstonecapitalpartners.com/) kanssa Tallinnan tunnelin rahoituksesta kattaen 15 miljardin euron rahoituksen. Rahoitus tulee jo aiemmin ilmoitetun ARJ Holding LLC:n kanssa sovitun 100 miljoonan euron rahoituksen lisäksi.


Nyt sovitusta rahoituksesta kolmannes tulee pääomasijoituksena ja kaksi kolmannesta velkarahoituksena. Touchstone Capital Partners:in rahasto tekee vähemmistöpääomasijoituksen ja sitoutuu hankkeen velkarahoitukseen.


”Olemme erittäin tyytyväisiä neuvotteluihin ja saavutettuun yhteisymmärrykseen. Touchstonella on laaja kokemus vastaavanlaisten suurten yksityisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamisesta”, Finest Bay Area Developmentin Kustaa Valtonen sanoo.


Rahoitus on Finest Bay Area Developmentin nostettavissa hankkeen rakennusvaiheiden edetessä. Rahoituksen yksityiskohdat neuvotellaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.


”Tavoitteenamme on hankkia myös eurooppalaisia, pohjoismaisia ja suomalaisia pääomasijoituksia nyt sovitun rahoitusjärjestelyn lisäksi. Haemme projektille kestävää ja kaikin puolin tasapainoista rahoitusratkaisua”, Valtonen kertoo.


Finest Bay Area Development tunnelihankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille merenalainen rautatietunneli, jonka myötä maiden välinen matkustusaika lyhenee merkittävästi. Rautatietunneli muodostaa Suomen ja Viron pääkaupunkiseuduista yhteisen metropolialueen.


”Tallinnan Tunneli on Euroopan suurimpia infrahankkeita ja se tarvitsee toteutuksessa tiiviin yhteistyön hankekonsortion ja Suomen ja Viron julkisten sektoreiden välillä. Olemme siitä onnekkaita, että meillä on erittäin tehokkaat ja läpinäkyvät julkisen sektorin toimijat molemmissa maissa ja odotamme innolla aktiivista yhteistyötä kaikkein toimijoiden kanssa” sanoo Peter Vesterbacka, Finest Bay Area Development Oy:n perustaja.


Hankkeeseen liittyviä poliittisia päätöksiä Suomessa ja Virossa seurataan myös hankkeen rahoittajien toimesta. Rahoituksen näkökulmasta on tärkeää, että talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät tekijät tulevat huomioiduiksi. Tämä voidaan taata useilla linjausvaihtoehdoilla mm. maakuntakaavassa.


”Suomen ja Viron välinen rautatietunneli on uudenlaista ajattelua edustava ja kunnianhimoinen hanke, jossa on hienoa olla mukana. Tunneli muodostaa Helsingin ja Tallinnan seuduista yhteisen metropolialueen, joilla on loistava mahdollisuus tulla Aasian ja Euroopan yhdistäväksi hermokeskukseksi”, Touchstone Capital Partnersin hallituksen puheenjohtaja Kenny Song sanoo.


Kiinalainen Touchstone Capital Partners sijoituskonsortiona on tehnyt vastaavanlaisia sijoituksia muun muassa Euroopassa, Australiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.


Lisätietoja / Additional information:


Peter Vesterbacka Kustaa Valtonen


Finest Bay Area Development Oy Tallberginkatu 1 C 135, 00180 Helsinki Email info@finestbayarea.online

Tel. +358 50 4155300


Websites: finestbayarea.online, www.touchstonecapitalpartners.com


Finest Bay Area Development Lehdistötiedote20190803
.pdf
Download PDF • 102KB

Comments


Sign up for newsletter

Thanks for subscribing!

bottom of page