top of page
  • Finest Bay Area

MEDIATIEDOTE 18.2.2021 PYHÄJÄRVEN CALLIO

FINEST BAY AREA DEVELOPMENT OY JA PYHÄJÄRVEN CALLIO (PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY) OVAT SOLMINEET YHTEISTYÖSOPIMUKSEN PYHÄSALMEN KAIVOSALUEEN KEHITTÄMISESTÄ


Finest Bay Area Development Oy (FEBAY, www.finestbayarea.online) ja Pyhäjärven Callio (Callio, www.callio.info) ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä Pyhäjärven (Pyhäjärven kaupunki | (pyhajarvi.fi)) alueellisen kehityksen suhteen. Erityisenä kehityskohteena osapuolet näkevät Pyhäsalmen kaivoksen alueen, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä 2021 vuoden aikana. Kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos (+1400m) ja sisältää yli 100 km pitkän kaivostunneliverkoston. Nyt alueen kehitystä halutaan kiihdyttää, jotta kaivostoiminnan päättymisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi ja loisivat uutta kasvua sekä alueelle että koko Suomeen. FEBAY näkee alueen kiinnostavana tunnelien ja muun maanalaisen rakentamisen testauksen alueena. Yhteistyön osa-alueet:


a) Innovaatiot: erityisesti kaivostoimintaan ja -teknologiaan liittyvä, mutta myös muita uusiokäytön osa- alueita on tunnistettu kuten ruoka ja liikkuminen. Innovaatiotoimintaa varten käynnistetään yrityskiihdyttämöohjelma tukemaan yritysten kiinnittymistä Pyhäsalmen kaivosalueella toimivaan Pyhäjärven Callioon.


b) Koulutus: yhteistyötä yliopisto-, korkeakoulu- ja lukiotasoilla tukemaan alueellista kehitystä. Yhteistyöohjelmia eri oppilaitosten kanssa luomaan riittävä koulutuksellinen pohja Pyhäjärven alueelle. Oulun Yliopisto (Oulu Mining School), Centria AMK, Oulun AMK ja paikalliset lukiot ovat ensivaiheen tärkeimpiä koulutuskumppanuuksia.


c) Yritysyhteistyö: FEBAY:n hankkeisiin ja verkostoon liittyen Suomen ja Viron välisen rautatietunnelin yhteistyöekosysteemin sisällä. Esimerkkinä ekosysteemikumppaneista AFRY, A-Insinöörit ja CREC/CRIG.


”Tulemme tekemään erilaisia tunnelin rakentamiseen liittyviä testejä ja innovaatiopilotointeja Pyhäsalmen alueella. Esimerkiksi paloturvallisuuteen, ilmavirtauksiin ja tunneliporakoneteknologiaan liittyvä käytännön testaaminen ovat tärkeitä. Isot infrahankkeet toimivat alustoina uusien teknologioiden kehitykselle ja käyttöönotolle. Lisääntyvä kaivos- ja maanalaisen rakentamisen -koulutus luovat hienon lisän kasvaviin tarpeisiin lähivuosina, sillä Tallinnan tunneliprojekti tulee työllistämään jokaisena projektivuotena noin 30 000 henkilötyövuotta.”, kertoo Peter Vesterbacka Finest Bay Area Development Oy:stä. ”Pyhäjärven Calliolle ja kaupungille on hienoa edistää yhteistyössä tämänkaltaista uutta toimintaa Pyhäsalmen kaivoksen alueelle kehitettävään yritysalueeseen. Luomme pohjaa uudelle kasvulle ja hyödynnämme alueellisia vahvuuksiamme parhaimmalla mahdollisella tavalla.” sanoo Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.


Yhteistyö on jo käynnistynyt ja projekteista tullaan kertomaan sitä mukaa, kun ne etenevät.


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:


FEBAY pyrkii kaikessa toiminnassaan YK:n kestävän tavoitteisiin. Tämä solmittu yhteistyö ja sen alle syntyvät projektit tulevat näin ollen mittaamaan ja raportoimaan toimintaansa ja sen kehitystä reaaliaikaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vasten (Home | Sustainable Development (un.org)). Olemme maailman ensimmäisiä organisaatioita, joka näin tekee. Reaaliaikaisessa mittauksessa ja raportoinnissa käytetään suomalaisen HeadAI:n (www.headai.com) tekoälyteknologia.


Finest Bay Area Development:


Yhtiö tekee alueellisten ekosysteemien kehitystä sekä suunnittelee ja valmistelee Suomen ja Viron välisen, maailman pisimmän (103km) vedenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Yhtiöllä on ympäristövaikutusten arviointi käynnissä Suomessa (Finest Bay Area Development Oy, Environmental impact assessment programme (ymparisto.fi) ) ja vastaava prosessi käynnistymässä Virossa. Tunneliprojektin budjetti on 15Mrd€ ja sen on arvioitu valmistuvan 2024 vuoden lopulla. Tunnelilinjan varrelle on suunniteltu neljä asemaa ja useampia tekosaaria. Hanke on yksityisesti rahoitettu.


Pyhäjärven Callio:


On Pyhäjärven kaupungin omistama kehitysyhtiö. Callio kehittää Pyhäsalmen kaivoksen maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin uusiokäyttöä sopimussuhteessa kiinteistönomistaja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa, sisältäen mm. infrastruktuurin hallinnan, hankekehityksen ja edelleen vuokrauksen oikeuksia.


Lisätiedustelut:


Kustaa Valtonen

Finest Bay Area Development Oy Tel. +358 50 4155300

Email kustaa@live.com


Henrik Kiviniemi

Pyhäjärven Kvanttikiinteistöt Oy

Tel. +358 44 4457701


Lataa mediatiedote:

MEDIATIEDOTE FEBAY PYHÄJÄRVI 18022021
.pdf
Download PDF • 209KB

Comments


Sign up for newsletter

Thanks for subscribing!

bottom of page