top of page
  • Finest Bay Area

Finest Bay Area Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä YVA ohjelma

FinestBay Area-uutisia: Tallinnan tunnelihankkeen Suomen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu YVA-yhteysviranomaiselle Uudenmaan ELY-keskukselle sekä arviointiohjelmasta tehty kansainvälinen tiivistelmä YVAn kansainvälisestä kuulemisesta vastaavalle viranomaiselle Ympäristöministeriöön. Arviointiohjelmaan voi tutusta oheisen linkin kautta.


Arviointiohjelmasta ei ole vielä virallisesti kuulutettu, vaan Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa erikseen miten ja milloin yleisö voi ilmaista mielipiteensä sekä viranomaiset antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Viranomainen kuuluttaa hankkeesta internetsivuillaan: https://www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA


Edellä mainituille YVA-viranomaisen verkkosivuille tulee arviointiohjelman lisäksi tietoa hankkeesta, kuten arviointiohjelman nähtävilläoloaika, nähtävilläolopaikat sekä yleisötilaisuuden ajankohta ja paikka.


Dokumentti löytyy myös viranomaisten sivulta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA


Päivitetty 22 Maaliskuuta 2019


Finest Bay Area_Rautatietunneli_Suomen_ja_Viron välillä_YVA_ohjelma_Final_WEB_v2
.pdf
Download PDF • 13.38MB


Comments


Sign up for newsletter

Thanks for subscribing!

bottom of page